Photography Contest - Fotoğraf Yarışması

 
FOTOĞRAF YARIŞMASINA BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR.

Yarışma Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

SİSTEMDE OLUŞAN BİR SUNUCU ARIZASI NEDENİYLE SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ UZATILMIŞTIR. SONUÇLAR 27.05.2022 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR.

Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü

Doç. Dr. Gülbin Özdamar AKARÇAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doç. Dr. Funda KOÇAK Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü

Öğr. Gör. Dr. İhsan METİNNAM Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü

Öğr. Gör. Oğuzhan BURAK Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı

Erasmus+ KA204 “Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum” Projesi 
“Sağlıklı mıyız?” İsimli Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

KONU VE AMAÇ

“Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum” projesi kapsamında yapılacak olan Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Sağlıklı mıyız?” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, proje kapsamında katılımcıların kendi objektiflerinden sağlıklı yaşam algılarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmak ve sağlıklı yaşam çabalarına katkıda bulunmaktır. Yarışma Erasmus+ KA204 “Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum” projesi kapsamında düzenlenmektedir.

KATEGORİ VE BÖLÜMLER

“Sağlıklı mıyız?” Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

KATILIM ŞARTLARI

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışma; konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını doldurmuş ve üzeri yaşlardaki herkese açıktır.  

3- Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

4- Ödül (derece) ve sergileme alan fotoğrafın/fotoğrafların; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

6- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

7- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

8- Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

9- Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Erasmus+ KA204 “Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum” projesinin internet sayfasında - www.sportforus.net - düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.

10- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Photoshop vb. editörlerin kullanılarak fotoğraflar üzerinde değişiklik yapılması kural ihlali sayılır.

11- Yarışma “Sayısal Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

12- Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.

13- Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.

14- Bu yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. Organizasyon komitesi katılımcıdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi yarışma dışında bırakılır.

15- Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.

16- Ödül ve/veya sergileme alamayan fotoğraflar Son Katılım Tarihinden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.

17- Organizasyon komitesi yarışma şartnamesinde, gerekli gördüğü durumlarda değişiklikler yapabilir. Değişiklikler proje web sayfasında yayınlanacaktır.

18- Yarışma sonuçları proje web sayfasında - www.sportforus.net – yayınlanacak ve kazananlara e posta yoluyla bildirimde bulunulacaktır.

19- Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda organizasyon komitesinin kararı geçerlidir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

1- Katılımcı, ödül (derece) alan, sergilenmeye hak kazanmış olan Erasmus+ KA204 “Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum” projesi kapsamında yapılacak yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece) alan, sergilenmeye hak kazanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için organizasyon komitesine izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Erasmus+ KA204 “Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum” projesinin ve eser sahibinin olacaktır. Organizasyon komitesi bu eserleri Proje kapsamında basılı ve görsel yayınlarda, web sitesinde, sosyal medya platformlarında duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir.

3-  Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

4- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

5- Seçilen eserler Erasmus+ KA204 “Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum” projesinin web sayfasında – www.sportforus.net - ve diğer sosyal medya sayfalarında, ayrıca “Sağlıklı mıyız?” isimli Dijital Fotoğraf Albümünde yayınlanacaktır.

6- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine düzenlenecek bir toplantı ile verilecektir. Ödül, Sonuç Bildirim Tarihi'nden itibaren 3 (üç) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

7- Katılımcılar; belirtilen adrese fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

1- Fotoğraflar, Erasmus+ KA204 “Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum” projesinin web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek doğrudan online (çevrimiçi) olarak yüklenecektir.

2- Fotoğraflarda ad-soyad belirtilmeyecektir. Her katılımcı bir kod isim belirleyecek, e-posta ve telefon yazılacaktır. E-posta ve telefon bilgilerinin doğru yazılması son derece önemlidir. Yarışmacıyla iletişim bahsi geçen bu kanallar aracılığı ile yapılacaktır. Hatalı/yanlış girilen iletişim bilgilerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

3- Fotoğraf üzerinde logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.

4- Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

5- Fotoğrafa ilk kez isim verilecekse FIAP kuralları gereği bu fotoğrafın artık başka bir isimle kullanmaması gerekmektedir. Eğer fotoğrafa başka bir yarışmada isim verilmişse aynı ismin kullanması  gerekmektedir.

6- Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenebilecektir.

7- İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda - info@sportforus.net - adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

8- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Organizasyon Komitesi sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi:

14 Şubat 2022

Son Katılım Tarihi:

15 Nisan 2022

Değerlendirme Tarihi:

18 Nisan 2022 – 30 Nisan 2022

Sonuç Bildirimi:

27 Mayıs 2022

Ödül Töreni ve Sergi:

Daha sonra bildirilecektir.

SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul beş (5) kişiden oluşmaktadır ve en az üç (3) üye ile toplanır.

ÖDÜL VE SERGİLEME

Birincilik: 2.000 TL Hediye Çeki

İkincilik: 1.500 TL Hediye Çeki

Üçüncülük: 1.000 TL Hediye Çeki

Mansiyon: 3 adet. Her mansiyon 500 TL Hediye Çeki

Sergileme: En fazla 20 eser

İLETİŞİM

Doç. Dr. Funda KOÇAK

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Gölbaşı-Ankara

E-mail: sportforusproject@gmail.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1- Yarışmaya katılanların, yarışma kapsamında ilettiği kişisel verileri; sadece yarışma ile ilgili olarak işbu Şartnamede belirtilen süreçlerde kullanılmak üzere veri tabanında tutulacaktır. Süreç sonrasında bilgiler veri tabanında tutulmayacaktır.

2- İşbu Şartnameyi kabul eden herkes sadece yarışma kapsamında temin edilen kişisel verilerin Erasmus+ KA204 “Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum” projesi kapsamında kullanılmasına rıza göstermiş sayılacaktır.

3- Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

4-  Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Pageviews:24272

© All Rights Reserved - 2021 Sport For Us